POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu grupy projektpodlasie.pl (zwanego dalej Serwisem). Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także – jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.

Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, zasad obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez grupę projektpodlasie.pl

Kto przetwarza dane?

 1.  Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu jest grupa projektpodlasie.pl (zwana dalej Grupą),
 2.  Grupa jest właścicielem i administratorem Serwisu.
 3.  Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna

 1.  Grupa projektpodlasie.pl zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2.  Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując  postanowienia Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości  korzystania z Serwisu.
 3.  Grupa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza Dane osobowe.

Cele przetwarzania danych osobowych

 1.  Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez grupę projektpodlasie.pl tylko w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do  Usług (między innymi możliwość wyszukiwania treści, dodawania, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie, otrzymywanie powiadomień mailowych  oraz otrzymywanie newslettera).
 2.  Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania  danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z Serwisu.
 3.  Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.

 Komu powierzane są dane osobowe?

 1.  Grupa projektpodlasie.pl oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane żadnym podmiotom ani osobom fizycznym.
 2.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

 1.  Dane osobowe Użytkownika Serwisu prowadzonego przez grupę projektpodlasie.pl których podanie jest obligatoryjne:
 2.  imię i nazwisko lub pseudonim,
 3.  adres mailowy,
 4.  nazwiska którymi użytkownik jest zainteresowany
 5.  nazwy parafii którymi użytkownik jest zainteresowany

Miejsce i sposób przetwarzania danych

Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze grupy projektpodlasie.pl a także (w ograniczonym zakresie) na komputerze administratora Serwisu

Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

 1.  Każda osoba, której dane są przetwarzane przez grupę projektpodlasie.pl ma prawo do:
 2.  dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 3.  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru  danych Serwisu. Grupa projektpodlasie.pl poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.
 4.  wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 5.  wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego  danych osobowych narusza przepisy;
 6.  Informacji o prawie do przenoszenia danych.
 7.  W celu skorzystania z ww. praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z grupą projektpodlasie.pl poprzez wysłanie wiadomości na adres  mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .


POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW „COOKIES”

 1.  Serwis korzysta z plików „cookies” (tzw. ciasteczka) – plików z informacjami tekstowymi, które Serwis wysyła do przeglądarki użytkownika, kiedy ten z  niej korzysta.
 2.  Pliki „cookies” pozwalają na zapamiętanie informacji, dzięki którym używanie Serwisu może być wygodniejsze dla Użytkownika.
 3.  Grupa projektpodlasie.pl wykorzystuje Pliki cookies w następujących celach:
 4.  tworzenie statystyk umożliwiających sprawdzenie, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, celem ulepszenia jego budowy i zawartości;
 5.  utrzymanie sesji Użytkownika zarejestrowanego umożliwiające korzystanie z Serwisu na każdej jego podstronie bez ponownego logowania do Serwisu.
 6.  Za pomocą plików „cookies” nie są zbierane ani przetwarzane dane osobowe.
 7.  Użytkownicy  mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w zakresie udostępniania plików „cookies”, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Wszelkie pytania, powiadomienia oraz oświadczenia związane gromadzeniem, przetwarzaniem i dostępem do danych osobowych Użytkowników powinny  być kierowane na poniższy adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 2.  Polityka Prywatności została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie, w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym  komputera lub innym nośniku danych, w dniu 24 maja 2018 r. 
 3.  Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie.