Na tej stronie znajdziecie między innymi bazy indeksów ksiąg metrykalnych z 450 parafii rzymskokatolickich (RK), prawosławnych (PR), greckokatolickich (GK), ewangelicko augsburskich (EA), ewangelicko reformowanych (ER) oraz 12 staropolskich kancelarii sądowych i notarialnych z terenu Podlasia i Mazowsza.

Dostęp do wyszukiwarki baz danych GENPOD 
(liczącej ponad 5 milionów rekordów) oraz do bazy KATALOG KSIĄG METRYKALNYCH (liczącej ponad 100 tysięcy rekordów) jest bezpłatny i wymaga rejestracji użytkownika w serwisie w tym akceptacji regulaminu oraz politykl prywatności a także podania nazwisk oraz nazw parafii z terenu Podlasia i Mazowsza którymi się interesuje.

Prezentowane bazy są efektem pracy wolontariuszy działających w ramach projektów grupy Projekt Podlasie /
Fundacja im.Ignacego Kapicy a także uczestników innych grup indeksacyjnych oraz działań indywidualnych. Imiona i nazwiska autorów znajdziecie na liście współpracowników. Dziękujemy za przesyłane przez Was arkusze z indeksami.

W przeważającej większości opracowujemy materiały będące w zasobie archiwów poszczególnych parafii oraz archiwów diecezji: drohiczyńskiej, siedleckiej, łomżyńskiej, białostockiej, płockiej, łowickiej, warszawskiej oraz warszawsko-praskiej.


Z przyczyn od nas niezależnych nie publikujemy zdjęć opracowywanych ksiąg w sieci. Nie realizujemy również poszukiwań na zlecenie. Ewentualną pomoc w poszukiwaniach można uzyskać korzystając z wiedzy i doświadczenia członków naszej grupy Genealogia podlaska i mazowiecka liczącej blisko 9 tysięcy osób.

Jeśli uznasz nasze działania za pożyteczne koniecznie opowiedz o nas innym. Zawsze też możesz wesprzeć nas swoją darowizną zasilając konto Fundacja im. Ignacego Kapicy (koniecznie z dopiskiem: darowizna na cele statutowe) WSPARCIE


Uwaga. Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).
W celu ochrony baz danych część rekordów jest losowo znakowana. Pomyśl zanim skopiujesz.