SobienieJeziory

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
zgony 15 1859 1859