NowoberezowoGK

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 159 1837 1837
małżeństwa 29 1844 1844