Dobrzyków

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 2022 1815 - 1816
1818 - 1825
1827
1830 - 1831
1839
1841 - 1842
1849
1875
1815, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1827, 1830, 1831, 1839, 1841, 1842, 1849, 1875