Śledzianów

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 1189 1770 - 1788 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788