Śledzianów

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 67 1770 1770