Zubacze

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 747 1790 - 1802
1805
1834 - 1835
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1805, 1834, 1835