Zduny

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 329 1915 - 1918 1915, 1916, 1917, 1918
małżeństwa 61 1915 - 1918 1915, 1916, 1917, 1918
zgony 351 1915 - 1918 1915, 1916, 1917, 1918