StaryKorninPR

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 541 1888 - 1891 1888, 1889, 1890, 1891
małżeństwa 103 1888 - 1891 1888, 1889, 1890, 1891
zgony 398 1888 - 1891 1888, 1889, 1890, 1891