NarewkaGK

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
urodzenia 29 1798 1798
małżeństwa 6 1798 1798
zgony 19 1798 1798