Dojlidy

Rodzaj aktów Liczba aktów Zakres Lista zindeksowanych roczników
zgony 232 1908 - 1912
1914
1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1914